• MUSIC VIDEO

KNOCK OUT MONKEY「OH, NO」Music Video

FILM DIRECTION

Dir=Hiroki Kashiwa(PUNCH01inc.)

Action Dir=Tomoaki Kawasumi
Pr=Yusuke Yamada
Pm=Yoshitaka Mori
Cam=Hajime Yamazaki
Lighting=Ryosuke Kokubo
Sty=Wataru Hasegawa(KOM),Daisuke Araki(cast)
Hair&make=Masakazu Igarashi(KOM),Ryo Matsuda(cast)
Cast=Isamu Sugihara,Takaaki Iwao,Ai Takahara
Offline=Kawagoe
Online=Taiga Fujiki(rSTUDIO)
CG=Shingo Saeki