• Movie

クレディセゾン「ポイント運用」TVCM

FILM DIRECTION

Dir=Hiroki Kashiwa(PUNCH01inc.)

CD=Takashi Nakahata(ナカハタ)
CPr=Tatsuya Seto
Pr=Junichi Nakamura
Pm=Naoto Iba
Cam=UTSUMI
Lighting=Akiyoshi Irio
Sty=Kosei Matsuda
Hair&make=Taichi Nagase
Prop=Yoshihiro Narutaki(Craft)
Cast=Rina Takeda
Na=Junji Shimada
Music=Kazuna Hirose(aiin)
Offline=Hiroki Kashiwa(PUNCH01inc.)
Online=Tomohiko Kaminogou(McRay)
Mixer=Osamu Kobayashi(McRay)
Colorist=Yuma Karasawa

Agency=I&S BBDO
Production=ドラゴン東京