• Movie

after FIT 「しろくま電力」 TVCM

CREATIVE DIRECTION / FILM DIRECTION

CD+Dir=Hiroki Kashiwa(PUNCH01inc.)

Pr+Pm=Yusuke Shibusawa
Cam=Yu Oishi
Lighting=Ryosuke Kokubo
Sty=Ayako Futami,Mie bon Minagawa
Hair&make=Nemoto
Cast=Shizuyo Yamasaki,Yuriyann Retriever
Casting=Handy
NA=Megumi Urawa
Music=Kazuna Hirose(aiin)
Choreography=Haruna Toyama
Animation=Naoki Oishi(Big)
Offline=Kazuki Yoshino(studio109)
Online=Yuta Sato,Takaaki Muraki(studio109)
Mixer=Temujin Shimizu,Ken Takahashi
SE=Kumiko Mochizuki
Colorist=Takehiro Iwano(studio109)