• Movie

MITSUI OUTLET PARK「Spring Fair」 TVCM

CREATIVE DIRECTION / FILM DIRECTION

Dir+CD=Hiroki Kashiwa(PUNCH01inc.)

Agency=YOMIKO
Cw+Pl=Shohei Hashimoto(YOMIKO)
Production=Bespoke film
Pr=Masato Miyazaki
Pm=Yusuke Shibusawa
Cam=Yu Ooishi
Lighting=Ryosuke Kokubo
Sty=Setsuko Todoroki
Hair&make=Akemi Kurata
Prop=Yoshihiro Narutaki(Craft)
Cast=Mikako Tabe
Casting=Masashi Fukuzawa
Na=O-KOOL
Music=Nulbarich
Offline=Saki Ishii(109)
Online=Yuta Sato(109)
Mixer=Temujin Shimizu(109)
Colorist=Ayako Osumi
CG=Shingo Saeki(GORAKU)