• Movie

JA iwate 「いわて純情米」TVCM

CREATIVE DIRECTION / FILM DIRECTION

CD+Dir=Hiroki Kashiwa(PUNCH01inc.)

Pr=Takayuki Murakami(FiveS)
Pm=Tatsunori Matsumoto(FiveS)
Cam=Yu Oishi
Grip=Shin Sugawara
Lighting=Ryosuke Kokubo
Sty=Izumi Machino
Hair&make=Shie Kanno
Prop=Keiko Matsunaga
Cooking=Erika Hori
Cast=Non
Music=Yuta Mori
Offline=Saki Ishii(studio 109)
Online=Yuta Sato(studio 109)
Mixer=Temujin Shimizu

Agency=Dai Nippon Printing
Production=FiveS